Gdje sam?

Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Kvaternikov trg 12
10000 Zagreb
T: +385 1 4641 342
F: +385 1 4641 342
E: info [at] rctzg.hr
URL: www.irctzg.org

Rehabilitacijski centar za stres i traumu (RCT)je neovisna, humanitarna i apolitična organizacija, utemeljena s ciljem da provodi prevenciju torture, okrutnog i nehumanog postupanja i kršenja ljudskih prava, te rehabilitaciju i zagovaranje prava žrtava torture i kršenja ljudskih prava. Djelatnost RCT-a usmjerena je na prevenciju i unapređenje mentalnog zdravlja i kvalitete života pojedinaca i skupina kojima su ljudska prava ugrožena ili su pod rizikom od njihovog ugrožavanja, koji su socijalno isključeni ili su pod rizikom od socijalnog isključivanja, te pojedinaca i skupina u traumatskim, kriznim i stresnim okolnostima. Aktivnosti RCT-a su: psihološka pomoć (krizne intervencije, savjetovanje, grupna i individualna psihoterapija, medicinska pomoć (savjetovanje i kontakt s medicinskim institucijama, pravna pomoć, edukacija i trening profesionalaca i neprofesionalaca u medicinskim, socijalnim, pravnim i etičkim aspektima torture, širenje znanja i upoznavanje šire javnosti s problematikom stresa, traume i torture, prevencija torture putem kampanja i zagovaranja, psiho-socijalna pomoć i poboljšanje kvalitete života ranjivih (socijalno osjetljivih) skupina (djeca, žene, stari, osobe s posebnim potebama, manjine, prognanici, izjeglice, povratnici u RH, azilanti), treninzi životnih i socijalnih vještina, organiziranje predavanja, radionica, skupova i gostovanja domaćih i stranih predavača, suradnja i pružanje profesionalne podrške i savjetovanja znanstvenim i profesionalnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i drugim ustanovama te pojedincima koji rade u području primarnih ciljeva RCT-a. RCT je članica međunarodne mreže rehabilitacijskih centara za žrtve torture - International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT).

Izdvojeni projekti