Gdje sam?

Udruga Madara-Ne boj se

Borongajska cesta 57a / Zagreb
10000 Zagreb
T: 01/2300546
F: 01/2300546
E: madara.007 [at] hotmail.com
URL: www.madara-nebojse.hr

Udruga Roma „Ne boj se - Madara“ osnovana je s osnovnom djelatnošću promicanja prava Roma, organiziranje kampanja, različitih simpozija, okruglih stolova, izložaba i manifestacija u svrhu upoznavanja s problemima pripadnika romske nacionalne manjine, kao što su: predlaganje mjera za poboljšanje uvjeta stanovanja i organiziranje sportskih aktivnosti i sportskih događaja.
Udruga Madara potiče aktivnu suradnju sa institucijama gradova, Županija i Republike Hrvatske koji rade na identificiranju i rješavanju problema pripadnika romske nacionalne manjine.

Izdvojeni projekti