Gdje sam?

Učilište za obrazovanje odraslih - IDEM

Ilica 48
10000 Zagreb
T: 01/48 70 070 
E: uciliste.idem1 [at] gmail.com
URL: www.ucilisteidem.hr/

Cilj djelovanja Učilišta IDEM je razvoj modela inkluzivnog odgoja i obrazovanja, podizanje kvalitete odgojno obrazovnog procesa te zaštita i promicanje prava djece i mladih s teškoćama.
Formalno obrazovanje učitelja, odgajatelja i stručnih suradnika odgojno obrazovnih ustanova, koji po obrazovanju nisu edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, ne pruža dovoljno specifičnih znanja potrebnih u radu s učenicima s teškoćama. Educirani učitelji i odgajatelji preduvjet su za uspješno uključivanje djece s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja.
Osim što se bavi potrebnim obrazovanjem stručnjaka, Učilište IDEM je i informacijski centar čiji je cilj podizanje razine osviještenosti i nivoa informiranosti o djeci s teškoćama

Nema povezanih projekata.