Gdje sam?

Udruga Kamenčići

S.Ninića 36
22000 Šibenik
T: 022/218144
F: 022/218144
E: udruga.kamencici [at] si.t-com.hr

Udruga je osnovana 1997. g. i trenutno zapošljava 6 osoba što je premalo u odnosu na potrebe naših korisnika.
Kroz mrežu usluga koje nudimo, djeci s mentalnom retardacijom koja su izvan odgojno obrazovnog sustava pružamo poludnevnu skrb sa različitim edukacijsko-rehabilitacijskim aktivnostima, zajednička druženja i događanja. Provođenjem tih aktivnosti u prostoru Udruge kao i izvan njega takva djeca dobivaju priliku za druženjem i jačanjem samopouzdanja kroz iskazivanje svojih interesa i mogućnosti te ostvarenjem želje za društvenom pripadnosti.
Na žalost, jedan dio naših članova su i djeca koja pored intelektualnih teškoća imaju dodatna teža tjelesna oštećenja. Takva djeca su u posebno teškoj situaciji, nepokretna, izolirana, osamljena i osuđena na stalni boravak u svojim domovima. Zabog njih smo uspostavili mobilni tim sa mrežom usluga koje putem kućnih posjeta pružaju stručne osobe (radni rehabilitator, njegovateljica, medicinska sestra i socijalna radnica). Međutim, na taj način se ostvaruje samo mali dio njihovih osnovnih potreba.

Nema povezanih projekata.