Gdje sam?

Udruga Ozana

Ulica grada Vukovara 239
10000 Zagreb
T: 01/6152946
F: 01/ 6114290
E: ozana.udr [at] hi.t-com.hr
URL: http://www.udruga-ozana.hr

"Ozana" je udruga sa socijalno humanitarnim ciljevima osnovana u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. U okruženju životne radosti i optimizma, kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti, svakom ponaosob pružena je mogućnost da se razvija i raste do svog maksimalnog potencijala.

Nema povezanih projekata.