Gdje sam?

Umjetnička organizacija "Format C"

Milke Trnine 5
10000 Zagreb
T: -
F: -
E: hello [at] formatc.hr
URL: https://formatc.hr/

"Format C" je neprofitna umjetnička organizacija sa sjedištem u Zagrebu (RH) i djelatnošću u području likovnog i multimedijalnog umjetničkog stvaralaštva. Fokus rada organizacije je u području novomedijskog umjetničkog istraživanja i neprofitnog suradničkog kulturnog stvaralaštva. Neke od tema konkretnih aktivnosti koje organizacija inicira ili u kojima je angažirana su: • databending, multimedijska i hipermedijska umjetnost • digitalna ekologija i umjetničke suradnje velikog razmjera • inicijacija, tehnička izvedba i medijacija kulturnih suradnji i izložbi • besplatna edukacija i distribucija slobodnog znanja. Produkcijske i distribucijske programske aktivnosti projekata Formata C su neprofitne, multimedijalne te transdisciplinarne suradničke prirode i počivaju na najrecentnijim (ko)produkcijskim strategijama umjetničkog svijeta, ostvarenima kroz distribuciju znanja i materijalnih i nematerijalnih resursa.

Izdvojeni projekti