Gdje sam?

Inicijativa građana ˝Želim ulice slobodne od nasilja!˝

I.G.Kovačića 13
10 000 Zagreb
T: 095/6200-002
F: 000
E: ivancica [at] justyellout.com
URL: www.justyellout.com

Skupina smo roditelja i građana iskreno i duboko zabrinutih zbog činjenice da u Hrvatskoj sve češće u tučnjavama na ulicama, pred školama i na mjestima na kojima se okupljaju mladi djeca ubijaju djecu.

KVALITETAN ZAKON O PREVENCIJI I SANIRANJU NASILJA MEĐU MALOLJETNICIMA
Praktično i ubrzano potičemo izradu nacrta zakona koji će cjelovito, sa svih relevantnih aspekata, obraditi fenomen nasilja među maloljetnim osobama. Naravno, ne želimo prejudicirati rješenja: moguće je da će biti potrebno mijenjati niz zakona u nekom njihovom dijelu ili će pak biti potrebno izraditi vrlo konkretan, akcijski plan koji će reći koje institucije društva na koji način moraju djelovati i do kad da bismo zaustavili „porast nasilja epidemijskih razmjera koji je zahvatio mlade u Hrvatskoj“ (citat: Zlatko Miliša, pedagog i sociolog, pročelnik Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru)

Izdvojeni projekti