Gdje sam?

Socijalno-uslužna zadruga Martinov plašt

Heinzelova 66
10 000 Zagreb
E: mzrnic.mp [at] gmail.com
URL: http://www.martinov-plast.hr/

Socijalno-uslužna zadruga Martinov plašt neprofitna je zadruga osnovana s ciljem unapređenja skrbi te podizanja kvalitete života pojedinaca, obitelji i ranjivih skupina u našem društvu. Zadruga pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba osobama koje, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti te uključuje u radne i gospodarske procese osobe s umanjenom radnom sposobnošću te druge osobe koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili drugim izvorima.

Zadrugari svoj rad temelje na vrijednostima: samopomoći, odgovornosti, demokratičnosti, ravnopravnosti, pravičnosti i solidarnosti, te moralnim vrijednostima: poštenju, otvorenosti, društvenoj odgovornosti, međusobnom uvažavanju i osjetljivosti za ranjive društvene skupine.

Izdvojeni projekti