Gdje sam?

Melissa see schiff, udruga za razmjenu slijepih i slabovidnih osoba

Fratrici
52470 Umag
T: 0919851155
F: -
E: seeschiff [at] gmail.com
URL: -

Naša organizacija je osnovana za slijepe i slabovidne osobe. za razmjenu slijepih i slabovidnih osoba iz svih zemalja.

Nema povezanih projekata.