Gdje sam?

SUH Studentski grad

Vile Velebita 10/3
10 040 Zagreb
E: suhstudentskigrad [at] gmail.com
URL: N/A

Umirovljnici Studentski grad, pripadaju sindikalnoj podružnici umirovljenika"Studentski grad". Provode razne programe čime animiraju mnoge umirovljenike na kulturnom, kreativnom i rekreativnom sadržaju. Redovne aktivnosti obuhvaćaju izlete, tjedne sportske aktivnosti kreativne radionice, izdavanje godišnjeg časopisa "Juniori I senior", zdravstvena predavanja, edukacija na računalu, kulturna zbivanja...

Izdvojeni projekti