Gdje sam?

Hrvatsko žrtvoslovno društvo

Ilica 36/1
10 000 Zagreb
T: 099 662 0417
E: viktimologijahzd.hr [at] gmail.com
URL: http://viktimologija.com.hr/wp/

Hrvatsko žrtvoslovno društvo (krać. HŽD), utemeljeno 1991. godine, je nevladina, nestranačka, neprofitna znanstvenostručna humanitarna udruga koja ima slijedeće ciljeve:

proučava i prati pojave i uzroke stradavanja ljudi, nastoji osigurati pravnu zaštitu žrtava, pružiti pomoć i podršku žrtvama zločina i zloupotrebe moći;
posebno prati i izučava probleme žrtava rata, nasilja i kršenja prava čovjeka, nasilja u obitelji, žrtve u okolišu, prometu, na radu, u prirodnim i drugim nesrećama i katastrofama, izučava žrtve u pravosuđu, administraciji, zdravstvu, školama i u drugim javnim službama;
izučava stradanje djece, žena, starijih osoba, pripadnika manjina i druge žrtve
Hrvatsko žrtvoslovno društvo surađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama i udrugama, osigurava međunarodnu suradnju i objavljuje rezultate svojih istraživanja, posebno u zbornicima radova sa svojih kongresa i drugih skupova.

Društvo surađuje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama, angažira se u pojedinim slučajevima stradanja ljudi i ostvaruje međunarodnu suradnju, posebno putem svoga članstva u Svjetskom žrtvoslovnom društvu. Društvo ima izdavačku djelatnost. Tiskano je više monografija posebno o žrtvama rata – žrtvoslove pojedinih krajeva. Objavljen je i Hrvatski holokaust 2005. Društvo održava javne tribine, znanstvene i druge skupove. Najvažniji su svake tri godine Hrvatski žrtvoslovni kongresi (1998, 2001, 2004, 2007, 2010. 2013.) s kojih su objavljeni zbornici radova i to:

1. Kongres HŽD-a – ŽRTVOSLOV, Zagreb 1998.– knjiga prva i HRVATSKI ŽRTVOSLOV, Zagreb – knjiga druga

2. Kongres HŽD-a – DA SE NE ZABORAVI, Zagreb – Vukovar 2001.

3. Kongres HŽD-a – O ŽRTVAMA JE RIJEČ, Zagreb 2004.

4. Kongres HŽD-a – O ŽRTVAMA U RATU I U MIRU, Zagreb – Škabrnja 2007.

5. Kongres HŽD-a – ŽRTVA ZNAK VREMENA, Zagrebu – Voćinu 2010.

6. Kongres HŽD-a – VRIJEME ŽRTVE, Zagreb – Sisak – Baćin 2013.

7. Kongres HŽD-a – PAMĆENJE I POVIJESNA ISTINA O ŽRTVAMA – Zagreb – Varaždin – Svibovec Toplički – 2016. , predstavljen u Muzeju Mimara u Zagrebu 7. 11. 2018

Nema povezanih projekata.