Gdje sam?

Udruga Biom

Čazmanska 2
10000 Zagreb
T: +38515515324
F: +38515515324
E: volonteri [at] biom.hr
URL: www.biom.hr

Udruga Biom djeluje na polju zaštite prirode, prvenstveno životinja i njihovih staništa. Aktivnosti Udruge su edukacija i popularizacija te stručni i znanstveni rad. Udruga se najviše bavi divljim pticama.

Izdvojeni projekti