Gdje sam?

Transparency International Hrvatska

Trg Mažuranića 6
10 000 Zagreb
T: 01 4830 653
F: 01 4830 654
E: alina [at] transparency.hr
URL: www.transparency.hr

Transparency International Hrvatska (dalje TIH) kao jedan od preko 80 svjetskih ogranaka provodi uz potporu TI Secretariata program koji teži ostvarivanju gore navedenih interesa u Republici Hrvatskoj.

Osnovni cilj Transparency Internationala Hrvatska je borba protiv korupcije u svim njenim pojavnim oblicima.

Program TIH-a je usko vezan uz Vladine strateške ciljeve (Nacionalne strategije borbe protiv korupcije, MUP-ov Ured za sprječavanje pranja novca, Institut za javne financije - projekt siva ekonomija, Reforma javne uprave...), te se također nadopunjuje s obvezama Republike Hrvatske koje proizlaze iz Pakta o stabilnosti i Ugovorima s Europskom unijom.

Korupcija je izazov svima. Nema zemlje u kojoj ne postoji, ne smije biti zemlje koja se ne bori protiv nje. Ne smije biti vlade koja joj popušta!

Izdvojeni projekti