Gdje sam?

Udruga za terapijsko jahanje"Impuls"

I Bijenički ogranak 5
10 0000 Zagreb
T: 091 66 46 001
E: udruga.impuls [at] gmail.com
URL: www.udruga-impuls.hr

Udruga za terapijsko jahanje "Impuls" kao svoju misiju ističe terapijsko jahanje, te organizaciju integracijskih dnevnih kampova za djecu. Također organizira poduku volontera sa radom konja u terapijskom jahanju, te organiziranje slobodnog vremena i izleta za članove udruge. Također u našu djelatnost spada prirodna i profesionalna podrška djeci i osobama sa teškoćama u razvoju, te rad sa njihovim obiteljima.Shodno tome radimo i na uključivanju djece i osoba sa teškoćama u razvoju u zajednicu.

Nema povezanih projekata.