Gdje sam?

B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran.

Selska cesta 112a
10000 Zagreb
T: 014663666
E: babe [at] babe.hr
URL: www.babe.hr

Udruga B.a.B.e. osnovana je u Zagrebu 1994. godine s ciljem zaštite i promocije ženskih ljudskih prava. Rad udruge koncipiran je oko 4 programa koji su u skladu s misijom i vizijom Udruge. Programi su kako slijedi: Prevencija i suzbijanje rodnouvjetovanog nasilja, Rodna ravnopravnost, Pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera.

Nema povezanih projekata.