Gdje sam?

Dom nade

Harambašićeva 20
10000 Zagreb
T: 0954583723
E: udruga.domnade [at] gmail.com
URL: domnade.wordpress.com

Udruga Dom nade djeluje od 2012. godine kada pokreće svoj najznačajniji projekt tada jedinog Dnevnog boravka za beskućnike u Zagrebu s ciljem pomoći potrebitima na njihovu putu reintegracije u društvo.

Nema povezanih projekata.