Gdje sam?

Dom za starije osobe Park

ivanićgradska52
10000 zagreb
T: 01/2369400
F: 01/2320820
E: ivancica.kovacic [at] dom-park.hr
URL: www.dom.park.hr

Dom za starije osobe Park osnovan je 1999.god. Osnivač i vlasnik nam je Grad Zagreb. Imamo 180 korisnika, od čega se 130 nalazi na I i II stupnju usluge, a njih 50 na III stupnju usluge.

Izdvojeni projekti