Gdje sam?

Udruga La musica

sv Mateja 50 Zagreb
10010 Zagreb
T: 0958336675
E: udrugalamusica [at] gmail.com
URL: www.lamusica.hr

Udruga je osnovana u cilju planiranja rada sa djecom i mladima,te osmišljavanja projekata, programa i radionica u slobodno vrijeme djece i mladih.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području obrazovanja,znanosti i istraživanja- odgoj i obrazovanje ( poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju).

Izdvojeni projekti