Gdje sam?

Klub mladih Ivanec

Na inicijativu nekoliko studenata iz Ivanca koji su prepoznali nedostatak informativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja za mlade u Ivancu, osnovan je Klub mladih Ivanec. Cilj Kluba je poticati mlade na aktivno sudjelovanje u zajednici, osmišljati i provoditi razne sadržaje za mlade kao što su radionice, kvizovi, koncerti, debate i slično. Klub do sad broji 63 članova koji su većinom studenti.

Nema povezanih projekata.