Gdje sam?

*UPAK

Frana Alfirevića 1
10000 Zagreb
T: 0977138121
E: udruga.upak [at] gmail.com

Udruga za promicanje alternativne kulture skupina je mladih ljudi okupljenih u svrhu korištenja specifičnog seta vještina za ostvarivanje viših ciljeva i realizacije projekata.
Pod realizacijom projekata podrazumijevamo manifestacije različitih karaktera, od umjetničkih izložbi i vizualnih projekcija do jam sessiona i roštilja. Ostvarivanje viših ciljeva odnosi se na utjecanje na društveni i kulturni prostor, te formiranje i obogaćivanje istog našim djelovanjem.

Izdvojeni projekti