Gdje sam?

Udruga učenja, rada i aktivnog građanstva URA

Jablanovečka 14
10000 Zagreb
T: 091 525 60 60
F: 013695722
E: udruga.ura [at] gmail.hr

Djelatnošću udruge nastoje se svi, a ponajprije stariji građani, motivirati i poticati na samoorganiziranost i kreativnost kao bitne sastavnice dostojanstvena i kvalitetna načina života.

Nema povezanih projekata.