Gdje sam?

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator

Medveščak 53
10000 Zagreb
T: 014844396
F: /
E: festivalpravadjece [at] alternator.hr
URL: www.alternator.hr

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija osnovana 2011. godine. Udruga organizira Festival prava djece, u potpunosti inkluzivni filmski festival koji promovira dječje filmske uratke i organizira aktivnosti u više od 20 gradova. Svi filmovi na festivalu prilagođeni su za slijepe osobe (putem audiodeskripcija) i gluhe osobe (putem standardiziranih titlova). Udruga provodi i druge projekte i programe s ciljem uključivanja djece s teškoćama u razvoju u kulturne aktivnosti i senzibiliziranja opće javnosti o inkluziji.
MISIJA Alternatora je promicanje stvaralaštva kao jedne od primarnih aktivnosti za cjeloviti i uspješni razvoj svakog djeteta i mlade osobe, zagovaranje i osiguranje dostupnosti uključujućih kulturnih i društvenih sadržaja za svu djecu i mlade kroz edukaciju svih društvenih aktera te proizvodnju i prilagodbu kulturnih i društvenih sadržaja za djecu s teškoćama u razvoju i mlade osobe s invaliditetom.

Izdvojeni projekti