Gdje sam?

Hrabri telefon

Đorđićeva 26
10000 Zagreb
T: 1 3793 000
F: 1 3793 300
E: vesna [at] hrabritelefon.hr
URL: www.hrabritelefon.hr

Hrabri telefon je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1997. godine s ciljem pružanja pomoći i zaštite zlostavljanoj i zanemarenoj djeci te provođenja preventivnih aktivnosti direktnog rada s djecom, roditeljima i stručnjacima kako bi se ostvarila temeljna djetetova prava na život i zaštitu.
Hrabri telefon je ponosan na svoja dva velika programa u kojima značajnu ulogu ima volonterski rad, a to su Savjetodavna linija za djecu i Dječja kuća Borovje.
Savjetodavna linija Hrabrog telefona otvorena je svakog radnom dana od 8 do 20 sati za pozive iz područja zaštite djece, odgojnih savjeta iz područja roditeljstva, savjetovanja djece o svakodnevnim problemima te za pitanja djece, roditelja, ali i stručnjaka koji rade s djecom i obiteljima o svakodnevnim nedoumicama koji ih prate na putu roditeljstva, odrastanja te odgoja i obrazovanja djece.
Dječja kuća Borovje radi na prevenciji neprihvatljivog ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih u lokalnoj zajednici (naselje Borovje) kroz grupni rad. Ukupno je oko 200 djece godišnje uključeno u program. U Dječjoj kući Borovje svaki tjedan održava se preko 50 besplatnih preventivnih radionica za djecu iz lokalne zajednice. Kroz radionice u malim grupama djeca imaju priliku za razvijanje komunikacijskih vještina i vještina nenasilnog rješavanje sukoba, rade na jačanju pozitivne slike o sebi, povećanju samopoštovanja i odgovornom ponašanju prema sebi i drugima. Provode se i individualne radionice pomoći pri učenju i logopedske vježbe. Posebnu pažnju usmjeravamo željama i potrebama djece te u svakoj novoj škol. godini radionice prilagođavamo interesima djece polaznika.

Izdvojeni projekti