Gdje sam?

Projekt DUGA / Udruga Okupljaliste

Donja Brusovaca 8
47220 Vojnic
T: 0478923529
E: projektduga [at] yahoo.com
URL: www.projektduga.nl

Humanitarna Udruga, aktivna od 1999 na Kordunu. Aktivnosti: podjela humanitarne pomoci, kampovi za mlade ljudi i djecu, kucna njega, skrb za obitelji.

Nema povezanih projekata.