Gdje sam?

Udruga Ardura

Trg Andrije Hebranga 13
22000 Šibenik
T: 0958884954
F: 022216668
E: udruga.ardura [at] gmail.com
URL: -

Udruga Ardura nastala je inicijativom stručnjaka različitih pomažućih profesija, a sa svrhom unaprijeđenja postojećih psihosocijalnih, edukativnih, humanitarnih usluga koje pružaju institucije, te za razvijanje novih. Cilj nam je poboljšati kvalitetu života u zajednici ponudom raznih preventivnih i tretmanskih projekata i programa u suradnji sa institucijama, te na taj način utjecati na kvalitetu života u lokalnoj zajednici i šire.

Nema povezanih projekata.