Gdje sam?

Dom za starije Maksimir

Hegedušićeva 20
10 000 Zagreb
T: 2351-168
E: dom.maksimir [at] dom-maksimir.hr
URL: www.dom-maksimir.hr

Dom zbrinjava oko 420 korisnika, a u svojim prostorijama okuplja kroz vaninstitucionalne oblike skrbi oko 700 osoba zrelije dobi, uglavnom s područja Maksimira.

Oba objekta izgrađena su i opremljena prije 32 godina, te su bili namijenjeni za siguran i udoban život starijih osoba. Jednokrevetne i dvokrevetne sobe imaju odgovarajuću kvadraturu, sanitarne prostore, lođe, liftove, telefone, SOS signalizaciju i društvene prostorije: blagovaonice, dnevne boravke, TV dvoranu, knjižnicu, čajne kuhinje po katovima, kapelicu, prostor za radno-okupacijske aktivnosti, medicinsku njegu i rehabilitacijsku, te ambulantnu i park.

Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir u sklopu stalnog smještaja osigurava zadovoljavanje životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, održavanje osobne higijene, higijene prostora, briga o zdravlju, radne aktivnosti, psiho-socijalna rehabilitacija i organizirano korištenje slobodnog vremena.

Izdvojeni projekti