Gdje sam?

Centar za ženske studije

Dolac 8
10000 Zagreb
T: 014872406
F: 014872406
E: zenstud [at] zenstud.hr
URL: www.zenstud.hr

Misija Centra za ženske studije jest pružiti obrazovanje iz ženskostudijskih tema, djelovati na podizanju svijesti žena u Hrvatskoj te poticati istraživanje i izdavaštvo vezano uz ženskostudijske teme. Isto tako, misija Centra je i osnažiti žene u političkim i civilnim inicijativama kroz obrazovanje na više razina te afirmirati konstruktivne vrednote mira i solidarnosti, posebno putem međunarodnog umrežavanja i programa razmjene na području ženskih studija, zajedničkim kulturnim i civilnim projektima i izravne podrške ženama. Unutar svojih programa Centar motivira studentice i druge sudionice/ke na kritičko mišljenje i svijest o važnosti ženskih tema, pa tako djeluje na samoosnaživanje kroz preuzimanje odgovornosti za društvene promjene.

Izdvojeni projekti