Gdje sam?

Humanitarna udruga anđeo čuvar hrabrih srca

Ulica, Jasena 50.D
10040 Zagreb
E: AndeoCuvarHrabrihSrca [at] gmail.com

Da svojim dobrotvornim djelovanjem i volonterskim radom pomaze potrebitim osobama, te se zalaže za zaštitu njihovih prava i interesa. Priklupljanje donacija za pokrivanje troskova lijećanja ili ostalih potrepština.

Izdvojeni projekti