Gdje sam?

Ured UNICEF-a za Hrvatsku

Radnička cesta 41/7
10000 Zagreb
T: +385 1 4095 851
F: +385 1 2442 662
E: bturza [at] unicef.org
URL: https://www.unicef.hr/

UNICEF (Fond Ujedinjenih naroda za djecu) vodeća je humanitarna i razvojna agencija koja se brine o djeci, njihovim pravima i potrebama u cijelom svijetu, nastojeći osigurati dobre životne prilike za svako dijete.
Već 70 godina radi na poboljšanju uvjeta života djece i njihovih obitelji. Organizacija se u cijelosti financira dragovoljnim prilozima vlada i fondacija, partnerstvima s poslovnim sektorom i sredstvima prikupljenim od građana.
UNICEF djeluje na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Njegova je glavna zadaća da u suradnji s vladama i civilnim sektorom pomaže u promicanju, zaštiti i ostvarivanju prava sve djece, a osobito najranjivijih skupina djece.
UNICEF-ov rad u Republici Hrvatskoj podržava Vlada Republike Hrvatske, koja od 1991. godine osigurava uredski prostor za njegovo djelovanje.

Izdvojeni projekti