Gdje sam?

Familia Nova

Bjelevina 7
10000 Zagreb
T: /
F: /
E: marita.familianova [at] gmail.com
URL: https://maritasupe.wordpress.com/

Zaštita i borba za prava LGBTIQ+ osoba i osoba s invaliditetom, pružanje besplatne edukacije u obliku predavanja, radionica i tribina.

Izdvojeni projekti