Gdje sam?

AEGEE-Zagreb

Lošinjska 2
10000 Zagreb
E: aegee-zagreb [at] aegee.eu
URL: http://aegee-zagreb.com/hr/

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) je jedna od najvećih interdisciplinarnih studentskih organizacija u Europi, koja promovira europsku svijest preko studentske mobilnosti, komunikacije i integracije između studenata Europe kroz interkulturalne razmjene, tematske projekte, neformalno obrazovanje i aktivno građanstvo. Kao nevladina, politički neovisna i neprofitna organizacija, otvorena je za studente sa svih fakulteta. Osnovana je u Parizu 1985., a danas broji oko 10 000 članova u više od 165 sveučilišnih gradova u 37 zemalja diljem Europe.
AEGEE potiče mlade na aktivno uključivanje u društvo te im omogućuje prostor za diskusiju. AEGEE jača međusobnu toleranciju i razumijevanje te približava Europu mladima.
AEGEE-Zagreb je osnovan 1993. Tijekom godina uspješno smo organizirali niz događanja na lokalnoj i europskoj razini za stotine mladih Europljana, pritom uključujući i lokalne studente.

Nema povezanih projekata.