Gdje sam?

Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac

Tuškanac 15
10000 Zagreb
T: 01/4834-384 01/4673-845
F: 01/4673-846
E: jasenka.lovric [at] centar-tuskanac.com
URL: Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac

Ustanova smo koja skrbi za 95 korisnika s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Većina djece vikende i praznike provodi u obitelji, ali oko 25 djece vikende provodi u ustanovi i stoga bi nam volonteri pomogli da im olakšamo te dane.

Izdvojeni projekti