Gdje sam?

Mreža mladih Hrvatske

Selska cesta 112c
10 000 Zagreb
T: +38514573937
F: + 38514611032
E: info [at] mmh.hr
URL: http://www.mmh.hr

Mreža mladih Hrvatske (MMH) je savez 63 nevladinih udruga mladih i za mlade koji u Republici Hrvatskoj djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih (eng. National Youth Council) i članica je Europskog foruma mladih.

MMH zagovara i promiče interese i stavove mladih na načelima tolerancije, razumijevanja te poštivanja njihovih prava i potreba.

MMH okuplja nevladine udruge mladih i za mlade koje su dobrovoljno pristupile Mreži, i to nacionalne saveze i lokalne udruge koje djeluju na području teritorija čitave RH.

Izdvojeni projekti