Gdje sam?

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Zagreba

Petrovaradinska b.b.
10001 Zagreb
T: 01/3873 655
F: 01/3873 655
E: udruga.mro.zagreb [at] zg.t-com.hr
URL: www.vjeverica-mro.hr

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Zagreba nevladina je, dobrovoljna i neprofitna udruga, koja okuplja osobe s mentalnom reardacijom, roditelje i članove njihovih obitelji, stručnjake i građane prijatelje tih osoba u zajedničkom djelovanju u korist osoba s mentalnom retardacijom. Osnovni cilj djelovanja Udruge je poboljšanje kvalitete života osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji. Udruga u svom radu surađuje sa svim srodnim organizacijama civilnog sektora, te nadležnim ustanovama koje se bave pružanjem skrbi za osobe s mentalnom retardacijom, na području Grada Zagreba, te cijele RH. Udruga je osnivač kluba "Vjeverica" za odrasle osobe s mentalnom retardacijom, koji pruža poludnevni boravak za 25, te sportske i rekreativne, kreativne i zbavane aktivnosti za još 80 osoba s mentalnom retardacijom na isključivoj skrbi obitelji. Jedna od aktivnosti Udruge je i organizacija zimovanja i ljetovanja za odrasle osobe s mentalnom retardacijom bez pratnje roditelja, kao partner Grada Zagreba.

Izdvojeni projekti