Gdje sam?

OŠ Augusta Šenoe

Selska cesta 95
10000 Zagreb
T: 013026707
F: 3026164
E: marija.simic11 [at] skole.hr
URL: http://os-asenoe-zg.skole.hr/

Osnovna škola Augusta Šenoe na Selskoj cesti 95 izgrađena je 1932. godine. Zgrada je zaštićeni objekat, arhitekta Ivana Zemljaka. 28.11.2017. slavimo 85. godišnjicu škole. Školu pohađa 753 učenika.

Izdvojeni projekti