Gdje sam?

Nektarina, udruga za pomoć pri obrazovanju

Buconjiceva 4
10000 Zagreb
T: 0995608309
E: sandra [at] nektarinanonprofit.com
URL: www.nektarinanonprofit.com

Nektarina, udruga za pomoc pri obrazovanju djeluje od 2009 godine, na podrucju obrazovanja iz podrucja zastite okolisa, klimatskih promjena, obnovljivih izvora energije, te smanjenja emisija GHG plinova. Posebno smo fokusirani na mlade, kao i na odnos umjetnosti i umjetnockog izrazaja u podizanju svijesti o pitanjima vezanim za okolis. Udruga Nektarina partner je sa vise medjunarodnih organizacija i institucija, te smo aktivni u vise od 20 zemalja Europe.

Nema povezanih projekata.