Gdje sam?

Forum za slobodu odgoja

Đorđićeva 8
10000 Zagreb Zagreb
T: 01/4663-503
F: 01/5579-997
E: forum [at] fso.hr
URL: www.fso.hr

Forum za slobodu odgoja je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija čiji je temeljni cilj promicati implementaciju obrazovnih standarda suvremenog demokratskog društva u hrvatski obrazovni sustav. Glavne djelatnosti Foruma za slobodu odgoja uključuju razvoj i provedbu edukacijskih programa za metodičko usavršavanje nastavnika, te programi u području nenasilnog rješavanja sukoba, zdravstvenog obrazovanja, građanskog obrazovanja, upravljanja školom, razvojem lokalne zajednice. Forum za slobodu odgoja provodi i niz programa i projekata za djecu i mlade.
Članovi Foruma su obrazovni stručnjaci, profesori i učitelji, roditelji, studenti i učenici koji su zainteresirani za unapređenje obrazovanja i obrazovnog sustava.
Naš moto je sretna, održiva, inkluzivna, suvremena i demokratska škola, a vrijednosti za koje se zalažemo su pravednost, sprječavanje diskriminacije, transparentnost i kritičko mišljenje, tolerancija i dijalog, socijalna osjetljivost, pomoć ranjivim društvenim skupinama, pravo na izbor i jednaka dostupnost obrazovanja koje vodi samostvarenju osobe.

Izdvojeni projekti