Gdje sam?

OZANA-Dnevni cetar za rehabilitaciju i radne aktivnosti

Ulica grada Vukovara 239
10000 Zagreb
T: 01/6267541
F: 01/6114290
E: centarozana [at] gmail.com
URL: www.udruga-ozana.hr

OZANA-Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti provodi program psihosocijalne rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama. Trenutno skrbimo o 49 odraslih korisnika (21 -49 godina). Program je poludnevnog karatera, a rehabilitacija se realizira kroz niz akrtivnosti:Radionicu likovne terapije, keramičku radionicu, radionicu filcanja vune, radionicu ručnog rada, dramsku, plesnu i radionicu plivanja, te inkluzivnu radionicu Štrikeraj cafe. MDOMSP podupire program, a ostatak potrebnih sredstava osigurava Udruga "OZANA" koja je osnivač ustanove _Centra OZANA, pa udruga uz osnovni program provodi i niz projekata koji se realiziraju s korisnicima Centra. Najznačajniji među njima su projekti spašavanja vune koje provodimo u osnovnim školama Grada Zagreba (sufinanciran od MZO), trogodišnji program-"OZANA u zajednici -asistent u susjedstvu"(sufinanciran od MDOMSP), te "Šlamprla rukom rađena lutka" (sufinancira Grad Zagreb). Neposredan rad s korisnicima provodi 5 stručnih radnica, a zapošljavmo više radnika, koristeći mjere poticanja zapošljavanja (SOR), te pomoć volontera. Izuzetno dobru suradnju ostvarujemo sa srodnim fakultetima -Edukacijsko-rehabilitacijkim, Studijem socijalnog rada i Studijem radne terapije (partneri u projektima, praksa i vježbe studenata).

Izdvojeni projekti