Gdje sam?

Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO

Crvenog kriza 6
10000 Zagreb
T: 098264945
E: udruga.oko [at] gmail.com
URL: www.udruga-oko.hr

Osnovani smo 2001. Želja nam je informirati što širu javnost o postojanju djece s teškoćama u razvoju radi senzibilizacije društva da ih što kvalitetnije prihvati. Zbog toga nastojimo biti prisutni u medijima, posjećivati javna mjesta i ustanove s našom djecom, te se uključivati u razne akcije s drugim udrugama.
Riječ je o djeci koja imaju velika oštećenja vida uglavnom već od rođenja (slabovidnost visokog stupnja jednog ili oba oka), kao i dodatne poteškoće u psiho-motoričkom razvoju (mentalna retardacija, sindromi različitih vrsta itd.).

Osim programa “Mala kuća” (koji je od 2001. prerastao u Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju djece i mladeži s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama “Mali dom”) o takvoj djeci i roditeljima se ne bave niti jedan program ili udruga, budući da u Hrvatskoj ne postoji multidisciplinarni pristup djeci s mnogostrukim oštećenjima. Nažalost, oni ne pripadaju Udruzi slijepih jer Zakon ne poznaje više kategoriju slabovidna osoba, iako im ostaci njihova vida ne omogućava kvalitetan život niti razvoj.

Naše dosadašnje aktivnosti su brojne:
– pomoć roditeljima,
– pomoć djeci,
– druženja,
– suradnja s drugim udrugama i projektima,
– međunarodna suradnja,
– rješavanje problema,
– radionice za roditelje i djecu,
– igraonica i posuđivaonica igračaka, slikovnica, knjiga …,
– nabava igračaka, slikovnica, pomagala, knjiga …,
– prodajni štandovi,
– putovanja,
– zabava.

Nema povezanih projekata.