Gdje sam?

Centar BEA

Donje Prekrižje 15c,
10000 Zagreb
T: 098 900 59 73
F: /
E: info [at] centarbea.hr
URL: http://www.centarbea.hr/

Centar za poremećaje hranjenja BEA radi na prevenciji tretamanu i posttretmanu osoba oboljelih od PH. Ovaj projekt spada u preventivne volonterske projekte što znači da je usmjeren učenicama drugih razreda srednjih škola, dakle cijeloj populaciji.

Izdvojeni projekti