Gdje sam?

Centar za palijativnu skrb i medicinu

Rujanska 3
10 000 Zagreb
T: 01-3873 397, mob.,091 4100268
E: rimacmatija [at] yahoo.com
URL: www.cpsm.hr

Centar za palijativnu skrb i medicinu je humana, humanitarna, zdravstvena udruga osovana sa ciljem implementacije palijativne skrbi u RH, sent
zibilziranju javnosti o potrebi uvođenja palijativne skrbi u zdravstveni sustav RH.Udruga je registrirana 22.04.2009.g.Svi članovi su volonteri.Djelovanje:hospicijske kućne posjete, savjetovanja, psihosocijalna podrška oboljelima od neizlječive bolesti,koji se nalaze nasamom kraju života i njihovim obiteljima;edukacija-nezdravstvenih i zdravstvenih volontera,nastupi u medijima, mreža suradnje sa sličnim udrugama, bolnicama i liječnicima obiteljske medicine.Članovi Centra su pioniri na polju Palijativne skrbi u RH, sa 10.godišnjim stažem volontiranja.Kroz to vrijeme imali smo tisuće pacijenata .

Nema povezanih projekata.