Gdje sam?

Subversive Film Festival

Baruna Trenka 7/1
10 000 Zagreb
T: +385 (0)1 3907 292
F: t / f +385 (0)1 3907 292
E: subversive.volunteers [at] gmail.com
URL: www.subversivefilmfestival.com

Subversive Film Festival održava se jednom godišnje, nije kompetitivnog karaktera, a program se sastoji od dva dijela: filmskog – koji predstavlja važne, ali manje poznate kinematografije ili filmske i video uratke koji su odigrali formativnu ulogu u emancipacijskim procesima određenog dijela društva; te međunarodne konferencije koja svake godine okupi najvažnije teoretičare progresivne misli iz cijelog svijeta. Filmski i teorijski segment festivala redovito su povezani zajedničkom temom te se na taj način sadržajno nadopunjuju.

Izdvojeni projekti