Gdje sam?

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj

Nazorova 47
10000 Zagreb
T: 01 / 4821 204
F: 01 / 4875 977
E: anitabudimir06 [at] gmail.com
URL: http://centar-sraskaj-zg.skole.hr/

Centar "Slava Raškaj" bavi se rehabilitacijom, odgojem i obrazovanjem djece i mladežioštećenog sluha i govora te djece s komunikacijskim poteškoćama.Pružanjem stručne pomoći djeci i njihovim obiteljima, pomažemo razvoj komunikacijskih i životnih vještina koje će djeci omogućiti da postanu nezavisne osobe uključene u društveni život.

Izdvojeni projekti