Gdje sam?

Inicijativa mladih za ljudska prava

Petrinjska 83/1
10000 Zagreb
T: +385 98 350 3350
E: sven [at] yihr.org
URL: www.yihr.org

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je regionalna mreža nevladinih organizacija koja ima programe na teritoriju Srbije, Kosova, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Inicijativu su formirali mladi ljudi iz ovih zemalja sa željom da potaknu mladi na sudjelovanje u procesu demokratizacije društva i jačanju vladavine prava kroz proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju novih, progresivnih veza u post-konfliktnoj regiji bivše Jugoslavije.

Inicijativa je osnovana 2003. godine i u njoj svakodnevno na različitim projektima radi više od 30 ljudi.

U rad organizacije uključeno je i nekoliko stotina aktivista i aktivistkinja.

Misija Inicijative je zaštita žrtava kršenja ljudskih prava, uspostavljanje novih veza u regiji među posljeratnim generacijama i uključivanje mladih u proces tranzicijske pravde, promoviranjem govorenja istine o ratovima u bivšoj Jugoslaviji.

Inicijativa mladih za ljudska prava promovira istinu, pravdu, odgovornost i jednakost kao osnovne vrijednosti. Sjedišta Inicijative nalaze se u Beogradu, Prištini, Podgorici, Zagrebu i Sarajevu.

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji ima dva programa: Tranziciona pravda i Ljudska prava, kao i svoj Trening centar, a projekti Inicijative u Hrvatskoj su sistematizirani u programu Tranzicijske pravde, Regionalnom programu i programu za Mlade.

Izdvojeni projekti