Gdje sam?

klub 50+ bjelovar

N.Tesle 4
43000 Bjelovar Bjelovar
T: 043245 396
E: jasna.ilekovic [at] gmail.com

Ciljevi Udruge Klub 50+ Bjelovar su poboljšanje kvalitete života starijih osoba sa tendencijom otvaranja centara aktivnosti i sekcije za pomoć i njegu u kući.
Misija:dati starijim osobama mogućnost da sve usluge dobiju u svom domu (kući, stanu),profesionalno i volonterski.
Volonterima se daje mogućnost druženja i pomoći sa starijim osobama,ono što ne rade profesionalci.

Izdvojeni projekti