Gdje sam?

Dani hrvatskog filma

Miramarska cesta 15c
10000 Zagreb
T: +385989191662
F: 989191662
E: volonteri [at] danihrvatskogfilma.net
URL: http://danihrvatskogfilma.net

DANI HRVATSKOG FILMA su kulturna manifestacija kojoj je svrha predstaviti, promicati i vrednovati u ravnopravnom natjecanju godišnju produkciju kratkometražnog i srednjemetražnog (igranog, dokumentarnog, animiranog, eksperimentalnog i namjenskog) filma, kao i dugometražnu produkciju svih navedenih kategorija, osim igranog filma. Svrha Dana hrvatskog filma također je pružiti uvid u nacionalnu baštinu i komparativan uvid u suvremena kretanja u regionalnim kinematografijama u kojima participiraju domaći autori i producenti.

Održavanje festivala od strateške je važnosti za ostvarenje Nacionalnog plana promicanja audiovizualnog stvaralaštva Republike Hrvatske kao i prinos kulturnom životu grada Zagreba u kojemu je koncentrirana filmska industrija, kao i važne obrazovne institucije s područja audiovizualne kulture.

Izdvojeni projekti