Gdje sam?

Carpe Diem

Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
T: 047 422 347
F: 047 422 347
E: carpe.diem1 [at] ka.t-com.hr
URL: www.czm-grabrik.hr

Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih osnovana je 2005.g. Glavne aktivnosti vezane su uz informiranje mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, poticanje volonterizma mladih, neformalno obrazovanje, organizaciju slobodnog vremena mladih s ciljem prevencije neprimjerenih oblika ponašanja te nezavisna kultura mladih. Vodimo Centar za mlade u Grabriku (Karlovac) te Info centar za mlade. Udruga djeluje na području Karlovačke županije.

Izdvojeni projekti