Gdje sam?

Hrvatski para taekwondo savez

strojarska cesta bb ex Gredelj
10000 Zagreb
T: 01 4105 566
E: info [at] hpts.hr
URL: hpts.hr

Savez je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja para taekwondo sporta, radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata i sportske rekreacije osoba s invaliditetom u para taekwondo-u te radi ostvarivanja zajedničkih interesa udruženih članica.

Izdvojeni projekti