Gdje sam?

Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj

Selska cesta 112a
10 000 Zagreb
T: 098 180 8412
F: 981808412
E: societyofafricans [at] gmail.com
URL: www.facebook.com/www.dah.hr/

DAH je neprofitna organizacija koja se bavi promoviranjem afričke kulture. Informira migrante i azilante iz Afrike u Hrvatskoj o njihovim pravima te im pomažu u integraciji u društvo.

Izdvojeni projekti