Gdje sam?

Klub Jurjevo Hrvatska

Trakuliščica 2
10362 Zagreb
T: 098 967 4 553
E: klub.jurjevo [at] gmail.com

Klub je osnovan s ciljem promicanja i poticanja razvoja hrvatskog društva i gospodarstva u cjelini, sa posebnim naglaskom na djecu, mladež, obitelji, umirovljenike, male i srednje poduzetnike, obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Klub sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti, ljudskih prava, socijalne djelatnosti, gospodarstva, zaštite okoliša i prirode te obrazovanja, znanosti i istraživanja. Klub djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu tokom cijele godine.

Djelatnosti Kluba sukladno ciljevima su:
- informiranje javnosti o mogućnostima razvoja hrvatskog društva i gospodarstva,
- razvijanje programa i projekata domaće i međunarodne suradnje,
- razvijanje programa i projekata ruralnog razvoja
- izdavanje knjiga, časopisa i ostalih tiskovina iz područja svoje djelatnosti,
- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.
- organizacija seminara, tečajeva, predavanja, sajmova i manifestacija u svrhu ostvarivanja ciljeva Kluba.
- dodjela nagrada i priznanja istaknutim članovima Kluba za njihov doprinos Klubu
- pružanje stručne pomoći i savjeta vezano uz ciljeve Kluba,
- humanitarna djelatnost sukladno propisima
- pružanje socijalnih usluga pomoći u kući, boravka, smještaja, savjetovanja i pomaganja te rane intervencije sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi

Gospodarske djelatnosti koje Klub obavlja u svrhu ostvarivanja ciljeva su:
- prodaja vlastitih proizvoda na malo sukladno Zakonu o trgovini,
- izdavačka djelatnost
- promidžbena djelatnost

Nema povezanih projekata.